Duomenų valdytojas ir svetainės www.klaros.lt operatorius Laura Periokienė ind.v.nr. 1244165, adresas korespondencijai: Gedimino g. 43, 44240 Kaunas, elektroninio pašto adresas info@klaros.lt mob.tel. +37067101264

Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams: 

 • užsakymams vykdyti;
 • išrašyti sąskaitas faktūras, dovanų kuponus ir kt.;
 • siųsti naujienlaiškius, reklamas, specialius pasiūlymus;
 • spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais (tik gavus Jūsų sutikimą);
 • analitiniais tikslais.

1. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

2. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, arba pašalinti savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@klaros.lt

4. Mūsų siunčiamuose naujienlaiškiuose sudaryta galimybė naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti – paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio).

5. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

6. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

 • naujienlaiškio prenumerata;
 • registracijos forma;
 • kontaktų forma;
 • užsakymo forma;
 • slapukai (angl. Cookies).

Jūsų asmens duomenys saugomi iki 3metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys ištrinami negrįžtamai. Duomenų saugumui užtikrinti įdiegtos tam tikslui būtinos techninės priemonės SSL sertifikatas ir kt.

Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją. 

Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų. El. parduotuvė www.klaros.lt gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu.

13. Klaros.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e- parduotuvėje, bei nurodytu el. paštu.
14. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi e-parduotuvės sistemoje. 
15. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@klaros.lt arba paprastu paštu) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis. 
16. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

Iškilus klausimams kreipkitės telefonu +370 67101264 ar el. paštu info@klaros.lt